Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Söndag den 22 juli
18.00Sommarkväll i Haga Jazzå dikt å sånt, Sång och musik av Gunnar Breving m fl
 
Söndag den 29 juli
18.00Sommarkväll i Haga "Herre, vi kom", Sång och musik av Fredrik och Monica Sturzenbecker
 
Söndag den 5 augusti
18.00 - 19.00Sommarkväll i Haga Allsång med Peo och Kajsa, Sång och musik av Peo och Kajsa Holmberg
 
Söndag den 12 augusti
10.00Gudstjänst. Predikant Roger Samuelsson , Sång och musik av Håkan Torpman
 
Tisdag den 14 augusti
10.00Tisdagskaffe startar för terminen Förmiddagskaffe och gemenskap
 
Onsdag den 15 augusti
13.00 - 19.00Sommar/RPG resa tillsammans med RPG i Vasakyrkan. Sommarresa till Godegårds säteri. Utförlig information om resan med anmälan kommer i april!
 
Söndag den 19 augusti
11.00Ekumenisk Gudstjänst i Stadsparken. Arr: ÖKS. Predikant Edvard Sköllerfalk, Pingstkyrkan, mötesledare Anders Lennartsson, Sv. K., Sång och musik av Equmeniakören under Gunnel Sjöbergs ledning, Medtag fikakorg och stol/filt. Kläder efter väder
 
Tisdag den 21 augusti
10.00Tisdagskaffe Förmiddagskaffe och gemenskap