Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Tisdag den 16 januari
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Förmiddagskaffe och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som önskar träna på det svenska språket. Vi fikar och samtalar.
 
Onsdag den 17 januari
12.10 - 12.30Lunchmusik. Sven Helin och Torsten Sundström trakterar olika instrument som piano, klarinett och trumpet.
12.30 - 13.30Sopplunch. Sopplunch med hembakat bröd, kaffe och kaka. Pris: 40,00
19.00 - 20.45Körstart Haga Sång & Spel
 
Torsdag den 18 januari
14.00 - 15.30Dagkören övar
17.30 - 18.15GOJO barnkören
 
Söndag den 21 januari
09.15 - 09.45Tid för bön
10.00Gudstjänst söndagsskola. Predikant Anna Lena Evehäll, mötesledare Lennart Josefsson, Sång och musik av Kerstin Landell
 
Tisdag den 23 januari
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Förmiddagskaffe och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som önskar träna på det svenska språket. Vi fikar och samtalar.
 
Torsdag den 25 januari
10.00Sticka & Skicka Vi stickar till välgörenhet, fikar och samtalar
17.30 - 18.15GOJO barnkören
 
Fredag den 26 januari
13.00 - 14.00Körstart Fredagskören
18.00Equmenias årsmöte i Hagakyrkan
 
Söndag den 28 januari
09.15 - 09.45Tid för bön
10.00Gudstjänst. Predikant Ann-louise Holmlind, mötesledare Daniel Dagernäs, Sång och musik av sång: Malin Svensson
 
Tisdag den 30 januari
10.00 - 11.00Tisdagskaffe. Andakt Förmiddagskaffe och gemenskap.
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som önskar träna på det svenska språket. Vi fikar och samtalar.
 
Onsdag den 31 januari
14.00 - 16.00Trivselträff/RPG Anna Lena Evehäll. "Sången som livsspegel"
 
Torsdag den 1 februari
14.00 - 15.30Dagkören övar
17.30 - 18.15GOJO barnkören
18.30 - 20.00I Markus fotspår Vi läser Markusevangeliet
 
Lördag den 3 februari
15.30 - 17.00Minimusikal med GOJO Barnkörens minimusikal. Söndagsskolan särskilt inbjuden.
 
Söndag den 4 februari
09.15 - 09.45Tid för bön
10.00Gudstjänst med nattvard Utgångskollekt till diakonala kassan.. Predikant Anna Lena Evehäll, mötesledare Arne Hermansson, Sång och musik av Håkan Torpman
 
Tisdag den 6 februari
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Förmiddagskaffe och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som önskar träna på det svenska språket. Vi fikar och samtalar.
 
Torsdag den 8 februari
10.00Sticka & Skicka Vi stickar till välgörenhet, fikar och samtalar
17.30 - 18.15GOJO barnkören
 
Fredag den 9 februari
18.00TacoLov - i Haga Tacokväll: mat, gemenskap och andakt
 
Lördag den 10 februari
16.00Församlingens årsmöte
 
Söndag den 11 februari
09.15 - 09.45Tid för bön
10.00Gudstjänst Årshögtid för alla åldrar. Predikant Anna Lena Evehäll, mötesledare Inger Öhrn, Sång och musik av Haga Sång & Spel
 
Tisdag den 13 februari
10.00 - 11.00Tisdagskaffe Förmiddagskaffe och gemenskap
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som önskar träna på det svenska språket. Vi fikar och samtalar.
 
Torsdag den 15 februari
14.00 - 15.30Dagkören övar
17.30 - 18.15GOJO barnkören
18.30 - 20.00I Markus fotspår Vi läser Markusevangeliet