Programmet i Hagakyrkan
 
Vill du veta mer, läs vårt senaste församlingsblad som du laddar ned här.
 
 
 
 
Söndag den 23 september
10.00Gudstjänst. Predikant Ulf Schöier, mötesledare Oskar Garp, Sång och musik av Hanna-Karin Lundblad, sång och gitarr
 
Tisdag den 25 september
10.00Tisdagskaffe. Andakt
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som vill träna på det svenska språket.
 
Onsdag den 26 september
14.00 - 16.00Trivselträff/RPG. Sånger av Nils F Nygren. Birgitta och Rolf Thörnqvist, Karlstad framför ett antal välkända och älskade sånger. Britt Palmius, Karlstad berättar mellan sånginslagen.
18.00 - 18.45Bön
 
Torsdag den 27 september
14.00 - 15.30Dagkören övar Körsång för daglediga
 
Söndag den 30 september
10.00Gudstjänst med diakoni i centrum Integration till vardags. Missionsinformation.. Predikant Anna Lena Evehäll, mötesledare Diakonigruppen, Sång och musik av Kerstin Landell, Gäst: Camila Hoso. Församlingsmöte.
 
Tisdag den 2 oktober
10.00Tisdagskaffe
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som vill träna på det svenska språket.
 
Onsdag den 3 oktober
18.00 - 18.45Bön
 
Torsdag den 4 oktober
10.00 - 12.00Sticka & skicka Vi stickar till välgörenhet, fika och samtalar
 
Söndag den 7 oktober
10.00Gudstjänst med nattvard Predikstolsutbyte mellan Equmeniakyrkans församlingar i Örebro. Utgångskollekt diakonalakassan. Predikant Katarina Linderborg, mötesledare Per Thunberg , Sång och musik av Haga Sång & Spel, Söndagsskolan
 
Tisdag den 9 oktober
10.00Tisdagskaffe
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som vill träna på det svenska språket.
 
Onsdag den 10 oktober
18.00 - 18.45Bön
 
Torsdag den 11 oktober
14.00 - 15.30Dagkören övar Körsång för daglediga
 
Lördag den 13 oktober
9.30Regionfest och stämma Karlskoga Folkhögskola för vår region av Equmeniakyrkan
 
Söndag den 14 oktober
10.00Gudstjänst. Predikant Per-Axel Sverker , mötesledare Sten o Rigmor Hermansson, Sång och musik av Håkan Torpman
10.00 - 13.00Utställningen ”Som frön i vinden” öppen En fotoutställning av Lars Sjöberg, med symboliska bilder av personer från kyrkohistorien.
 
Tisdag den 16 oktober
10.00Tisdagskaffe
14.00 - 15.30Språkcafé En mötesplats för dig som vill träna på det svenska språket.
14.00 - 15.30Utställningen öppen En fotoutställning av Lars Sjöberg, med symboliska bilder av personer från kyrkohistorien.
 
Onsdag den 17 oktober
12.00 - 14.30Utställningen öppen En fotoutställning av Lars Sjöberg, med symboliska bilder av personer från kyrkohistorien.
12.10 - 12.30Lunchmusik., Sång och musik av Jan Inge Hall.
12.30 - 13.30Sopplunch.
18.00 - 18.45Bön
 
Torsdag den 18 oktober
10.00 - 12.00Sticka & Skicka Vi stickar till välgörenhet, fikar och samtalar.
17.00 - 20.00Utställningen öppen En fotoutställning av Lars Sjöberg, med symboliska bilder av personer från kyrkohistorien.
18.30Samtalskväll. Samtal om bilderna i utställningen Fotograf Lars Sjöberg och Per-Axel Sverker
 
Fredag den 19 oktober
18.00TacoLov - i Betelkyrkan Tacokväll: mat, gemenskap och andakt tillsammans med Betelkyrkan
 
Lördag den 20 oktober
14.00 - 17.00Utställningen öppen En fotoutställning av Lars Sjöberg, med symboliska bilder av personer från kyrkohistorien.
15.00Musikcafé., Sång och musik av KFUM-kören. Dirigent: Glory Lundgren.
 
Söndag den 21 oktober
10.00Gudstjänst för alla åldrar Offerdag för equmenia. Predikant Anna Lena Evehäll, mötesledare Lovisa Björk , Sång och musik av Gojo
10.00 - 13.00Utställningen öppen
 
Tisdag den 23 oktober
10.00Tisdagskaffe
14.00 - 15.30Språkcafe En mötesplats för dig som vill träna på det svenska språket.